Hier vindt u informatie over de kosten en vergoedingen, uw eigen risico en de regels omtrent verhindering.

De kosten en vergoedingen

 

Algemeen: organisatie GGZ 2016
Psychotherapeutische behandelingen door een vrijgevestigde psychotherapeut worden vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Met de meeste ziektekostenverzekeraars heeft mijn praktijk contracten gesloten, waardoor vergoeding van de behandeling gegarandeerd is.

 

- Indien de praktijk een contract heeft gesloten met uw zorgverzekeraar, zal de rekening van uw behandeling naar de zorgverzekeraar gestuurd worden. Zowel van verzekerden met een natura-polis als met een restitutie-polis zal de zorgverzekeraar de behandeling vergoeden.
- Indien de praktijk geen contract met uw zorgverzekeraar heeft, zal de rekening van uw behandeling gestuurd worden naar u zelf.
- Indien u een natura-polis heeft, dient u de rekening zelf betalen; u kunt na afloop van de behandeling de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar, die meestal zo'n 75% van het maximale tarief zal vergoeden, soms is dit echter minder.
- Indien u een restitutie-polis heeft zal de rekening van de behandeling eveneens naar u gezonden worden; cliënten dienen de rekening ook in dit geval zelf te betalen, maar krijgen deze van hun zorgverzekeraar volledig vergoed.

Vanaf 2014 wordt de geneeskundige GGZ aangeboden in drie echelons, namelijk:

 

- de huisartszorg en praktijkondersteuning
- de generalistische basis GGZ
- de specialistische GGZ.

Praktijk "de Brug" biedt alleen behandelingen binnen de specialistische GGZ.

Schema GGZ

Generalistische basis GGZ

Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische aandoeningen. De GB GGZ kent vier vormen van behandeling die ook wel de vier 'zorgproducten' worden genoemd: Kort (300 min.), Middel (500 min.), Intensief (700 min.) en Chronisch. Binnen dat vaste aantal minuten, vindt de totale zorg (intake, diagnose, behandeling, overleg huisarts, consultatie, e-health, etc.) plaats. Afhankelijk van de zorgvraag wordt de patiënt binnen één van deze vier producten behandeld. De behandelaar en de patiënt stellen aan het begin van het zorgtraject een behandelplan vast. De zorgproducten bestaan uit de intake, aanvullende diagnostiek, consulten (face-to-face, e-health, blended) en consultatie. Ook de tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen deze producten.

U wordt naar deze zorg verwezen door uw huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de intake start. De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische (DSM) stoornis. Er zal met u worden bezien of er inderdaad gesproken kan worden van zo'n stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. In het nieuwe vergoedingensysteem vervalt de declaratie per consult. Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijvoorbeeld een medisch specialist of een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Lees meer over de generalistische basis GGZ en het verwijsmodel in het rapport van HHM en in het NIP standpunt.

Uitgesloten stoornissen
De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, sommige angststoornissen en sommige seksuele stoornissen.
Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Contracten met zorgverzekeraars
Praktijk "de Brug" heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars voor de generalistische basis GGZ in 2016. Als u een restitutiepolis heeft krijgt u altijd een maximale vergoeding van de verzekeraar, ook als de verzekeraar geen contract met praktijk "de Brug" heeft afgesloten.

Controleer voor je vergoedingen je eigen zorgverzekeraar en polis; per polis en verzekeraar verschillen vergoedingen.

Specialistische GGZ

Indien u meer gespecialiseerde hulp nodig omdat u last hebt van een zwaardere, ingewikkelder psychische aandoening wordt u in de Specialistische GGZ behandeld door een psychotherapeut, klinisch psycholoog en/of een psychiater. Net als bij de Basis GGZ heeft u ook voor behandeling binnen de Specialistische GGZ een verwijzing van de huisarts nodig. Ook voor deze vorm van behandeling kunt u terecht in Praktijk "de Brug".

De bekostiging van deze zorg gaat volgens de methodiek van het Zorg Prestatie Model (ZPM). Dit houdt onder andere in dat per maand gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar en dat daarbij dus ook het eigen risico wordt aangesproken.

Uitgesloten stoornissen
De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, sommige angststoornissen en sommige seksuele stoornissen.
Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Contracten met zorgverzekeraars
Praktijk "de Brug" heeft met veel zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de specialistische GGZ in 2016. Sommige verzekeraars beperken echter hun zorg en bieden geen of slechts een beperkt contract aan. Als u een restitutiepolis heeft krijgt u altijd een maximale vergoeding van de verzekeraar, ook als de verzekeraar geen contract met praktijk "de Brug" heeft afgesloten.

De volgende verzekeraars hebben voor hun naturapolissen een contract afgesloten met praktijk "de Brug":

 

- Zilveren Kruis/Achmea, Interpolis, FBTO, De Friesland, Avero, Nedasco, Caresco, IAK, Aevita, OZF, Zilveren Kruis, Turien en Co
- Menzis,
- CZ, Nationale Nederlanden en Ohra
- ONVZ, ASR, ENO, Caresq en Zorg en Zekerheid
- VGZ, IZZ, IZA, Univ&eacute, NVJP, Zekur, Zorgzaam, UMC
- DSW

Controleer voor de voor u geldende vergoedingen bij uw eigen zorgverzekeraar en polis; per polis en verzekeraar verschillen de vergoedingen.

Eigen risico

 

Psychotherapeutische behandeling valt onder het eigen risico van de ziektekostenverzekering. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van het verplichte eigen risico vast. In 2022 is dit € 385,- over de zorgkosten in de basisverzekering. Voor specifieke informatie over uw eigen huidige situatie kunt u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij of uw polisvoorwaarden raadplegen.

Verhinderd? Regels en kosten

 

No Show
Regelgeving van de overheid brengt met zich mee dat geen no show vergoeding meer door uw zorgverlener bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden. Als u niet of niet tijdig afzegt voor een afspraak komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show). Bij verhindering dienen afspraken uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd; bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak of indien cliënten zonder afbericht niet verschijnen, zal een no show tarief van € 60,- per consult in rekening worden gebracht; deze rekening wordt niet vergoed vanuit de ziektekostenverzekering en moeten cliënten zelf betalen.

Klachten & Betalingsvoorwaarden
Met klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. U kunt daarnaast een melding doen via www.clientenrechten.nl.